Vægt-sorteringssystem

DOMINO Pig Sort

Med DOMINO Pig Sort sorteringsvægt får man den fulde kontrol over grise i storstier. Pig Sort sikrer optimal fodring og udlevering af grise på korrekt vægt. Pig Sort er arbejdsbesparende, effektiviserer svineproduktionen og giver mere tid til management.

For at sikre en stor foderoptagelse på kort tid, anbefales anvendelse af foderautomater med hovedadskillelse og vand. Det giver rolige grise, de bliver ikke forstyrret i foderoptagelsen, hvilket giver et minimalt foderspild. Foderautomaterne bør placeres ved væggene, det giver mere plads i ædearealet. Grisene ser hurtigt, hvor der er en ledig ædeplads, kø og uro i ædearealet undgås. Det sikrer en optimal tilvækst.

Domino anbefaler op til 450 grise pr. vægt/sti.

Domino Pig Sort er både velegnet til etablering i de fleste eksisterende stalde og nyopførte stalde.

Vi forstår vigtigheden af korrekt indretning, udnyttelse af arealet og funktioner.

Download Pig-Sort brochure her.

En storsti med DOMINO Pig Sort betyder

Pig Sort Data viser bl.a.

Eksempel Ø-koncept DOMINO Pig Sort:

I viste eksempel har man valgt at indrette storstien som en Multifunktions-stald, hvor man også bruger storstien som udleveringsområde. Som det fremgår af tegningen, er der et ædeområde med sygestier, dette område er placeret i stien, således at der er en passage på ca. 2-3 meter rundt om det. Ædeområdet placeres i den del/ende af stalden, hvor udgangen/døren til udlevering af grisene skal ske.

Som tegningen viser, er der placeret låger på siderne af ædeområdet, de vil i dagligdagen være slået ind/åbne, således at grisene kan bevæge sig rundt i hele storstien. Når man kommer til udleveringstidspunktet, der hvor en udsortering af grisene begyndes, lukkes de låger, som passer til det areal, der skal bruges til de grise, som skal udsorteres. Lågerne lukkes således, at man får et lukket areal omkring den midterste udsorteringsudgang. Det skal ske lige før selve udsorteringen sættes igang. Tidspunktet for udsorteringen styres via computeren, udsorteringen tager 12-16 timer. Når de udsorterede grise er blevet hentet, åbnes lågerne igen, og de resterende grise kan igen bevæge sig over hele storstien.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. vores produkt kan du altid kontakte os.
Vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.